MODŘANY Power provedli revize potrubních tras na 3. a 4. bloku elektrárny Chvaletice

10.9.2016

MODŘANY Power provedli revize potrubních tras na 3. a 4. bloku elektrárny Chvaletice

Dne 27.06.2016 specialisté společnosti MODŘANY Power zahájili činnosti na revizi potrubních tras v rámci projektu Obnova 2 bloků elektrárny Chvaletice. Práce se prováděly v průběhu června – září 2016.
V průběhu revizí bylo provedeno zjištění skutečného stavu potrubních tras na 3. a 4. bloku elektrárny Chvaletice s návrhem potřebných oprav a výměn nezbytných pro další spolehlivé provozování daných potrubních tras do roku 2030. Současně se prováděla také kontrola a posouzení stavu uložení a pomocných ocelových konstrukcí. Celkem bylo zkontrolováno kolem 1000 potrubních tras/větví.
Výstupem byly záznamy o provedení zjištění skutečného stavu potrubí a uložení včetně navazujících ocelových konstrukcí s popisem nalezených závad a návrhem na opravy a úpravy, seznam potřebných dílů k provedení oprav a výměn (specifikace materiálu) a také fotodokumentace k dotčeným místům.
Zákazníkem pro MODŘANY Power byla společnost G - Team a.s.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.