MODŘANY Trade získaly dotaci na spolupráci ČVUT

19.8.2013

MODŘANY Trade získaly dotaci na spolupráci ČVUTMODŘANY Trade získaly dotaci na spolupráci ČVUT

Praha rozdělila inovační vouchery
Pilotní ročník projektu Inovační vouchery v Praze vyvolal nečekaně velký zájem ze strany vědecko-výzkumných institucí i podnikatelské veřejnosti. V průběhu slavnostního podvečera v rezidenci primátora bylo dne 15. 8. 2013 rozhodnuto o možných příjemcích dotací.
Za účasti primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka, prvního náměstka primátora Jiřího Vávry a radní pro informatiku a evropské fondy Evy Vorlíčkové, bylo ze 130 přítomných žadatelů vylosováno 58 vylosovaných podnikatelských subjektů a 15 případných náhradníků. Ti si mezi sebou rozdělí 10 milionů korun, které hlavní město Praha pro pilotní ročník vyčlenilo.
Jedním z vylosovaných příjemců je i naše dceřiná společnost MODŘANY Trade, která získaný příspěvek ve výši až 200 tis. Kč využije pro plánovanou spolupráci s ČVUT. Jejich společný projekt je zaměřen na vývoj výpočtového programu pro výpočty pevnosti a životnosti armatur a tlakových zámků ze žáropevných materiálů 1.4903 (P91) a 1.4901 (P92).
Jak v úvodu večera řekl primátor Tomáš Hudeček, „Hlavní město Praha chce prostřednictvím tohoto projektu přispět k navázání kontaktů a dlouhodobé spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnými týmy. Vyšší míra inovací povede k větší konkurenceschopnosti podnikatelů i české ekonomiky a vědecko-výzkumné organizace budou moci zefektivnit komerční využití výsledků výzkumu a vývoje“.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.