Udělení medaile Leonarda da Vinci p. Ing. Jiřímu Slachovi

6.11.2012

Udělení medaile Leonarda da Vinci p. Ing.  Jiřímu Slachovi

U příležitosti 20. výročí založení Asociace strojních inženýrů České republiky byla našemu dlouholetému a významnému zaměstnanci p. Ing. Jiřímu Slachovi udělena Medaile Leonarda da Vinci, a to za významný podíl na tvorbě Normativně technické dokumentace Asociace strojních inženýrů. Medaile byla předána 31. října 2012 na zasedání hlavního výboru NTD ASI na Strojní fakultě ČVUT.
Panu Ing. Slachovi k udělení této medaile upřímně blahopřejeme.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.